صورت بیضی

/ / انواع فرم صورت

در این فرم صورت چانه کمی باریک تر از پیشانی است و استخوان گونه برجسته است که به دلیل تقارن و تناسب آن تقریبا هر مدل مویی برای آن مناسب است.
مدل موی پیشنهادی برای صورت های بیضی:
باب، حالت دار، موی صاف با قد متوسط.