صورت قلبی

/ / انواع فرم صورت

در این فرم صورت پیشانی بزرگ تر از عرض گونه ها و فک است. بنابراین بهتر است مدل مویی انتخاب شود که توجه را به سمت چشم ها و گونه ها جلب کند.
مدل موی پیشنهادی برای صورت های قلبی:
دم اسبی یک طرفه با فرق کج، موی حالت دار با طول متوسط، موی حالت دار با قد متوسط (حالت مو به سمت داخل)