صورت مربعی

/ / انواع فرم صورت

در این فرم صورت طول و عرض صورت تقریبا به یک اندازه است. محل رویش مو روی پیشانی است و فک زاویه دار است. بنابراین مدل مو بهتر است به گونه ای انتخاب شود که صورت را گردتر نشان دهد.
مدل موی پیشنهادی برای صورت های مربعی:
موی صاف با چتری کوتاه کج، موی بلند حالت دار، موی لایه لایه.