صورت لوزی

/ / انواع فرم صورت

در این فرم صورت پیشانی کوچک است و ناحیه چشم ها و استخوان های گونه عریض و چانه باریک است. مدل موی انتخابی برای این فرم صورت باید گونه ها را باریک تر و پیشانی و فک را پهن تر نشان دهد.
مدل موی پیشنهادی برای صورت های لوزی:
موی کوتاه، موی حالت دار با چتری پر، موی متوسط (بیشتر حجم مو به یک سمت سر)