در تشخیص نوع فرم بدن در واقع دنبال این هستیم که بفهمیم تجمع وزن بدون در نظر گرفتن چاقی یا لاغری (با هر وزنی) در کدام قسمت از بدن است. این امکان وجود دارد که یک نفر اضافه وزن داشته باشد و یک نفر دیگر خیلی لاغر باشد ولی هر دو در دسته ی ساعت شنی قرار بگیرند. هیچ کدام از انواع فرم های بدن از نظر زیبایی بر یکدیگر برتری ندارند و فقط ویژگی های آن ها با هم متفاوت است. با شناخت هر فرم و ویژگی های آن می توانید بهترین لباس مناسب با اندامتان را انتخاب کنید.

ساعت شنیمستطیلسیبگلابی یا مثلثیتوت فرنگی یا مثلث معکوس

ساعت شنی

در این نوع از فرم بدن عرض شانه ها و عرض باسن تقریبا به یک اندازه است (البته عرض شانه ها در بعضی از افراد بیش از عرض شانه است، اما فرم بدن این دسته هم ساعت شنی محسوب می شود با این تفاوت که انتخاب یقه برای این گروه محدود می شود). سایز کاپ...

مستطیل

در این نوع از فرم بدن عرض شانه ها و باسن تقریبا به یک اندازه است، اما سایز کمر یا اختلاف بسیار کمی با عرض شانه ها و باسن دارد و یا هم اندازه است. سایز سینه ها کوچک یا متوسط است (کاپ A یا B). بدن انحنای کمی دارد و نسبت سایز سینه، کمر...

سیب

در فرم بدن سیبی شکل عرض شانه ها و کمر بیشتر از باسن است و عرض باسن کم و معمولا بدون برجستگی است. به طور کلی انحنای بدن در این فرم کم است. سایز سینه ها متوسط یا بزرگ است (کاپ C یا D). نسبت سایز سینه، کمر و باسن به ترتیب 4-4-2 است. تقریبا...

گلابی یا مثلثی

در فرم بدن گلابی عرض شانه ها و کمر کمتر از باسن است. در واقع عرض باسن زیاد است و تجمع وزن بدن در ناحیه باسن است. سایز سینه ها کوچک یا متوسط است (کاپ A یا B). نسبت سایز سینه، کمر و باسن به ترتیب 2-3-4 است. تقریبا 20% از خانم ها این فرم...
فرم بدن مثلث

توت فرنگی یا مثلث معکوس

در این نوع فرم بدن عرض شانه ها از کمر و باسن بیشتر است. سایز سینه ها متوسط یا بزرگ است (کاپ C یا D). نسبت سایز سینه، کمر و باسن به ترتیب 4-2-2 است. تقریبا 12% خانم ها دارای این نوع فرم بدن هستند. لباس های مناسب برای این نوع فرم بدن: Ball own...