انواع فرم صورت
برای انتخاب انواع مدل مو، فرم آرایش، گوشواره و بسیاری انتخاب های دیگر شناخت فرم صورت ضروری است.

صورت ها انواع مختلفی دارند شامل:

بیضیگردمستطیل
مربعقلبیلوزی

صورت بیضی

در این فرم صورت چانه کمی باریک تر از پیشانی است و استخوان گونه برجسته است که به دلیل تقارن و تناسب آن تقریبا هر مدل مویی برای آن مناسب است. مدل موی پیشنهادی برای صورت های بیضی: باب، حالت دار، موی صاف با قد متوسط....

صورت گرد

در این فرم صورت طول و عرض صورت تقریبا برابر است و صورت زوایای اندکی دارد. بنابراین باید سعی شود مدل مویی انتخاب شود که صورت را کشیده تر و باریک تر نشان دهد. مدل موی پیشنهادی برای صورت های گرد: دم اسبی حالت دار بلند با فرق کج، چتری بلند با فرق کج، موی...

صورت مستطیلی

در این فرم صورت عرض و پهنای پیشانی، چانه و گونه یکسان است و صورت لاغر و کشیده است. برای این فرم صورت باید بهتر است مدل مویی انتخاب شود که صورت را کوتاه تر و پهن تر نشان دهد. مدل موی پیشنهادی برای صورت های مستطیلی: باب با چتری، موی حالت دار با چتری،...

صورت مربعی

در این فرم صورت طول و عرض صورت تقریبا به یک اندازه است. محل رویش مو روی پیشانی است و فک زاویه دار است. بنابراین مدل مو بهتر است به گونه ای انتخاب شود که صورت را گردتر نشان دهد. مدل موی پیشنهادی برای صورت های مربعی: موی صاف با چتری کوتاه کج، موی بلند...

صورت قلبی

در این فرم صورت پیشانی بزرگ تر از عرض گونه ها و فک است. بنابراین بهتر است مدل مویی انتخاب شود که توجه را به سمت چشم ها و گونه ها جلب کند. مدل موی پیشنهادی برای صورت های قلبی: دم اسبی یک طرفه با فرق کج، موی حالت دار با طول متوسط، موی حالت...

صورت لوزی

در این فرم صورت پیشانی کوچک است و ناحیه چشم ها و استخوان های گونه عریض و چانه باریک است. مدل موی انتخابی برای این فرم صورت باید گونه ها را باریک تر و پیشانی و فک را پهن تر نشان دهد. مدل موی پیشنهادی برای صورت های لوزی: موی کوتاه، موی حالت دار با...