پس از انتخاب کت نوبت یه انتخاب شلوار مناسب می رسد. کت و شلوار ها دارای واحدی به نام دراپ (drop) هستند که اختلاف بین سایز کت و سایز شلوار را نشان می دهد.
کت و شلوار های مدل امریکایی که در ایران کاربرد زیادی دارند معمولا دارای دراپ ۶ هستند. برای مثال، کت و شلواری با سایز ۴۸ شلواری با سایز ۴۲ را دارا می باشد.
دراپ کت و شلوار های مدل اروپایی (مدل کمر تنگ و جذب) معمولا ۷ است. برای محاسبه سایز شلوار برای این مدل کت و شلوار کافی است عدد ۱۸ را از اندازه سرشانه خود کم کنید، آنگاه سایز شلوار مشخص خواهد شد.
نکته قابل توجه در شلوار های کت و شلوار، امکان تنگ یا گشاد نمودن کمر آن ها به اندازه نیم تا یک سایز است. لذا برای آنکه شلوار مناسب اندامتان داشته باشید نگرانی زیادی نخواهید داشت.

انتخاب شلوار با قد مناسب

انتخاب درست شلوار مردانه بسیار مهم و تاثیر گذار است، زیرا پایه و اساس استایل شما است. شما باید پیراهن یا تی شرت و یا هر لباسی که قصد دارید بپوشید را با شلوار خود هماهنگ کنید. شما می توانید با انتخاب شلوار بلندقدتر یا کوتاه قدتر به نظر برسید و یا حتی کاری کنید...