دنباله Sweep

این دنباله کوتاه‌ترین نوع دنباله ‌است و امتداد آن از باسن شروع می شود و بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر تا زمین امتداد می یابد. این دنباله برای لباس شب هم قابل استفاده است و حرکت، رقصیدن و کنترل آن بسیار راحت است....

دنباله Court

این دنباله در دسته دنباله های کوتاه است و از خط کمر امتداد می یابد و طول آن حدود 1 متر است....

دنباله Panel

این نوع دنباله در واقع جزئی از لباس نیست، بلکه به صورت یک پانل پارچه‌ای به پشت لباس وصل می شود. این دنباله قابل جدا شدن از لباس است و می توان طول آن را به میزان دلخواه در نظر گرفت....

دنباله Watteau

این دنباله که به دنباله یونانی هم معروف است از قسمت شانه ها به لباس متصل شده و تا زمین امتداد می یابد و یادآور سبک پوشش یونانی ها است....

دنباله Chapel

دنباله بلند از پرطرفدارترین انواع دنباله بین عروس هایی است که می خواهند لباس شان در حالی که حالت رسمی را حفظ می کند اذیت کننده هم نباشد. طول این دنباله بین 1 تا 1.5 متر است و در دسته دنباله های قابل جدا شدن است....

دنباله Cathedral

این دنباله در دسته دنباله های خیلی بلند قرار می گیرد و حرکت با آن بسیار دشوار است اما حالت رسمی تری به لباس عروس می دهد. امتداد این دنباله از کمر شروع میشود و حدود 2 تا 2.25 متر ادامه می یابد و در دسته دنباله های قابل جدا شدن است....

دنباله Royal

دنباله رویال یا سلطنتی دنباله ای با جنبه نمایشی است که بیشتر میان سلبریتی ها و اعضای خاندان سلطنتی طرفدار دارد و هدفش نشان دادن شکوه و عظمت لباس است. این دنباله از کمر شروع شده و طول آن از حدود 3 متر شروع می شود و چون حرکت با آن دشوار است به ندرت...