راهنمای انتخاب کفش عروس

بعضی از عروس‌ها هنگام خرید کفش عروسی به راحتی آن دقت نمی کنند و تصور می کنند که چون کفش عروسی تنها برای یک شب است پس کیفیت و دوام آن اهمیتی ندارد. اما کفش عروسی باید مقاوم و راحت باشد زیرا بر نحوه راه رفتن عروس در سالن تاثیر زیادی دارد. خرید کفش نامناسب،...