مراحل انتخاب حلقه

پیدا کردن حلقه ازدواجی که هم بر اساس سلیقه و هم قیمت آن بر اساس بودجه شما باشد، کار آسانی نیست. دنبال کردن نکات زیر به شما در انتخاب حلقه مناسب کمک می کند. انتخاب های خود را محدود کنید در قدم اول این سوال ها را از خود بپرسید؛ حلقه های ساده را ترجیح...

انواع برش سنگ

MARQUISE / مارکیز این نوع الماس، مدلی کشیده با انتهای زاویه دار است و اولین بار به سفارش لویی پانزدهم در قرن هجدهم با الهام از طرح لبخند ساخته شد. این الماس می تواند به صورت تک نگین و یا همراه با الماس های کوچکی اطراف آن بر روی پایه قرار بگیرد. HEART / قلبی...