صورت لوزی

در این فرم صورت پیشانی کوچک است و ناحیه چشم ها و استخوان های گونه عریض و چانه باریک است. مدل موی انتخابی برای این فرم صورت باید گونه ها را باریک تر و پیشانی و فک را پهن تر نشان دهد. مدل موی پیشنهادی برای صورت های لوزی: موی کوتاه، موی حالت دار با...